Veliki izbor rekvizita služi da omogući praktikovanje asana svim ljudima bez obzira na starosnu grupu ili zdravstveno stanje. 
Rekviziti su zahvaljujući detaljnim uputstvima B.K.S. Iyengara i temeljnoj interpretaciji drevnih tekstova o Yogi pomogli milionima da shvate da je "Yoga za svakoga".

Evo kako Iyengar objašnjava zašto je uveo rekvizite u svoje praktikovanje i podučavanje: 

"Rekviziti pomažu da se asana izvede sa lakoćom. Učeniku je omogućeno da razume i savlada asanu brže  jer sa rekvizitima mozak ostaje pasivan i tako učimo budnost tela i uma."

Rekviziti  pružaju osećaj usmerenja, poravnanja i razumevanja asane.

  • Jastuče za oči
  • Kaiš
  • Vreća sa peskom
  • Bolster
  • Ciglice
  • Kanapi
  • Stolica
  • 1

 Sav prihod od prodatih rekvizita namenjen je školovanju talentovane dece i omladine.

 

 
Zahvaljujući revolucionarnim detaljnim uputstvima B.K.S. Iyengara i njegovoj temeljnoj interpretaciji drevnih tekstova o Yogi rekviziti su pomogli milionima da shvate da je "Yoga za svakoga".
Pravilnim korišćenjem rekvizita, a rekviziti mogu biti mnogi predmeti koji su deo naše svakodnevnice, omogućeno je: izvođenje asana koje se teško izvode bez podrške, dostizanje i održavanje pravilnog skeletno-muskulatornog poravnanja tokom vežbanja, duže zadržavanje i opuštanje u zahtevnijim asanama i time izvlačenje maksimalne koristi iz njih, proučavanje  i istraživanje asana na dubljem nivou, nesmetano vežbanje i poboljšanje stanja uprkos starosnoj dobi, bolesti, povredi ili hroničnom stanju.
Rekviziti pomažu da se asana izvede sa lakoćom. Učeniku je omogućeno da razume i savlada asanu brže  jer sa rekvizitima mozak ostaje pasivan i tako učimo budnost tela i uma.