"Dobro zdravlje se ne može kupiti ni trampiti. Ne može se ni ukrasti ili na silu steći. Zdravlje je negovanje spoljašnje i unutarnje čistote, vođenje računa o ishrani, ispravno vežbanje, fizička i mentalna pribranost i umeće odmaranja. Kao što se zlato pretapa da bi se pročistilo, tako se telo i um moraju pročistiti pažljivim praktikovanjem āsana i prānāyāme. " Geeta S. Iyengar, "Yoga, a Gem for Women"

 
Zahvaljujući revolucionarnim detaljnim uputstvima B.K.S. Iyengara i njegovoj temeljnoj interpretaciji drevnih tekstova o Yogi rekviziti su pomogli milionima da shvate da je "Yoga za svakoga".
Pravilnim korišćenjem rekvizita, a rekviziti mogu biti mnogi predmeti koji su deo naše svakodnevnice, omogućeno je: izvođenje asana koje se teško izvode bez podrške, dostizanje i održavanje pravilnog skeletno-muskulatornog poravnanja tokom vežbanja, duže zadržavanje i opuštanje u zahtevnijim asanama i time izvlačenje maksimalne koristi iz njih, proučavanje  i istraživanje asana na dubljem nivou, nesmetano vežbanje i poboljšanje stanja uprkos starosnoj dobi, bolesti, povredi ili hroničnom stanju.
Rekviziti pomažu da se asana izvede sa lakoćom. Učeniku je omogućeno da razume i savlada asanu brže  jer sa rekvizitima mozak ostaje pasivan i tako učimo budnost tela i uma.